top of page

מדיניות פרטיות – מועדון הכושר של גיא בן חיים

ב www.guybh.co.il מעריכים את פרטיותך ולכן הכינו את מדיניות הפרטיות הזו על מנת להודיע לך מתי מידע נשמר, כיצד הוא מעובד ומה מגולה לגופים אחרים. למרות ש www.guybh.co.il איננו גוף אמריקאי, מדיניות הפרטיות מותאמת להנחיות משרד הייצוא האמריקאי וכן מתאימה לדרישות החוק הישראלי הדירקטיבה האירופית.

 

איזה מידע מזוהה אנו שומרים על אודותיך?
אנו שומרים מידע מזוהה על אודותייך, לרבות שם משתמש, שם אמיתי, כתובת דואר אלקטרוני, מספר(י) טלפון, ומידע נוסף אשר תספק לנו מעת לעת.

 

איזה מידע לא מזהה אנו שומרים על אודותייך?
אנו שומרים גם מידע שאינו מזהה אישית המבוסס על פעילויותייך, כגון: אתרי אינטרנט שהפנו אותך אלינו, ומידע נוסף שאנו נקבל ממך, בתנאי שיידענו אותך במפורט על איסוף או שמירה כאלו.

 

איך אנו מעבדים מידע על אודותייך?
אנו נעבד את המידע שיעבור באמצעות השירות ונשתמש בו בהתאם לבקשותייך, אנו גם משתמשים במידע בצורה מצטברת כדי להציג פרסומות או תוכן, כאשר אנו עשויים לעבד את המידע בדרכים נוספות אשר נודיע לך.

 

האם אנו שומרים עוגיות בשירות?
עוגיה היא קובץ הנשמר על המחשב שלך והמאפשר לאתר האינטרנט לזהות אותך או לאמת את זהותך. לא, השירות שלנו לא משתמש בעוגיות. .

 

למי עוד יש גישה למידע?
אנו מספקים גישה למידע אך ורק לעובדינו, שמצויים תחת התחייבות קשיחה לסודיות, יכולים לגשת לחלק מהמידע האישי שלך, וכן לצדדים שלישיים שהרשית להם במפורש להעביר מידע זה.

 

כיצד אנו נצור עמך קשר?
אנו עשויים לשלוח לך פרסומות מעת לעת, כמו כן, אנו עשויים לצור עמך קשר אם אנו מרגישים שהחשבון שלך נפרץ או מסיבות הקשורות לשירות.

 

האם אתה יכול לשנות או למחוק את המידע?
אנו מכבדים את פרטיותך ואתה תמיד יכול להשתמש במערכת הניהול שלנו לעיין ולתקן כל מידע אישי או להסיר אותו, אם הדבר דרוש, אתה מוזמן לצור עמנו קשר לכל שאלה נוספת.

 

כיצד עלייך לפעול אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה?
אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה, אתה תמיד יכול צור קשר עם קצין הפרטיות שלנו, בדואר אלקטרוני או על ידי טופס 'צור קשר' והגש תלונה, . כתובת הדואר האלקטרוני של קצין הפרטיות היא: guybh92@gmail.com.

מדיניות הפרטיות הזו נוצרה בצורה אוטומטית על ידי מחולל מדיניות הפרטיות, כל הזכויות שמורות 2013, יהונתן קלינגר, עו"ד. מדיניות פרטיות זו מסופקת ללא כל אחריות לטיבה או להתאמתה ואינה מהווה ייעוץ משפטי.

 

מחולל מדיניות פרטיות

 

מה כתובת הדואר האלקטרוני שלך?

*

Guybh93@gmail.com

מה שם האתר או השירות שלך?

*

www.guybh.co.il

איזה מידע מזהה אישית אנו שומרים?

*

 • שם משתמש,

 • שם אמיתי,

 • כתובת דואר אלקטרוני,

 • מספר(י) טלפון,

איזה מידע לא מזהה אנו שומרים?

*

 • אתרי אינטרנט שהפנו אותך אלינו,

איך אנו מעבדים מידע אישי ומידע לא אישי?

*

 • משתמשים במידע בצורה מצטברת כדי להציג פרסומות או תוכן,

האם אנו משתמשים בעוגיות?

 • לא, השירות שלנו לא משתמש בעוגיות.

למי עוד יש גישה למידע?

*

 • עובדינו, שמצויים תחת התחייבות קשיחה לסודיות, יכולים לגשת לחלק מהמידע האישי שלך,

כיצד אנו יכולים לצור עמך קשר?

*

 • עשויים לשלוח לך פרסומות מעת לעת,

 • אולם, תמיד תוכל לבקש להסיר את עצמך מכל דיוור עתידי,

האם אתה יכול לעיין במידע על אודותייך?

*

 • אתה תמיד יכול להשתמש במערכת הניהול שלנו לעיין ולתקן כל מידע אישי או להסיר אותו, אם הדבר דרוש,

כיצד אתה יכול לפעול אם אתה חושש שפרטיותך נפגעה?

*

 • צור קשר עם קצין הפרטיות שלנו, בדואר אלקטרוני או על ידי טופס 'צור קשר' והגש תלונה,

bottom of page